Zapraszam Was na obiecany konkurs o którym wspominałam jakiś czas temu . Naszyjniki z zawieszka który skradł moje serce jest na wyciągniecie twojej reki   😉  Moja przygoda z blogiem nabiera rozpędu a od jakiegoś czasu jestem ambasadorką firmy  Sweeten.me.up  , wspominałam to już na moim instagramie .

Naszyjniki są przepiękne a  nazwa adekwatna do produktu. Od razu mając je u siebie w domu wpadł mi  pomysł zrobienia dla was konkursu i możliwości wygrania jednego z tych pięknych naszyjników.

 

By wziąć udział w konkursie musicie zrobić tylko trzy rzeczy:

1. Zróbcie zdjęcie inspirowane biżuterią sweeten.me.up. .

2. Dodajcie swoje zdjęcie konkursowe na Instagram lub Facebook i oznaczcie @RoomKate @Sweeten.me.up  3 swoje koleżanki oraz dołączcie konkursowy hasztag #roomkatesweetenmeup 

3. Oczywiście musicie obserwować @roomkate oraz @Sweeten.me.up

pamietajcie o hasztagu  #roomkatesweetenmeup !!!

CZAS: 01.10.2017 – 15.10.2017 do godz. 23:59
WYNIKI: 16.10.2017 po godz. 20:00

REGULAMIN KONKURSU #roomkatesweetenmeup
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest blog roomkate (www.roomkate.pl) i firm  sweeten.me.up

2. Konkurs organizowany jest tylko na terenie Polski.
3. Nagrody w konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
5. Konkurs odbywa się w terminie: od 01.10.2017 do 15.10.2017 do godz. 23.59
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga RoomKate oraz profili RoomKate na Facebooku i Instagramie.
7. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu określającego zasady zabawy.
8.  Wszelkie pytania, komentarze, skargi oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook i Instagram jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z uczestników.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która:
a. w terminie Konkursu wykona zdjęcie zgodnie z tematyką Konkursu
b. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
c. wstawi zdjęcie konkursowe (3 możliwe opcje do wyboru):
– na swój profil na Facebooku lub Instagramie i oznaczy profil @Sweeten.me.up oraz @roomkate oraz #roomkatesweetenmeup

2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać jedno zdjecie.
3. Organizator nie wyklucza żadnej grupy z możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy Konkursu proszeni są o ustawienie profili w widoku publicznym, w przeciwnym razie ich zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny dokonanych zgłoszeń uczestników na każdym etapie konkursu i ich ewentualnego odrzucenia.
6. Ogłoszenie zwycięzców stanowiące publikację wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Room Kate.
7. Osoba, która wygrała Konkurs otrzyma wiadomość w zależności od medium, z którego korzystała podczas brania udziału w Konkursie (wiadomość prywatna na Facebooku lub wiadomość-szufladka na Instagramie).
8. Ogłoszenie wyników nastąpi: 16.10.2017 po godz. 20.00
9. Zwycięzca ma 2 dni od daty ogłoszenia wyników na odesłanie odpowiedzi z adresem doręczenia nagrody do Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy Konkursu z nadesłanych Prac konkursowych.
10. Nagroda zostanie doręczona do zwycięzcy Pocztą Polską.
11. Nagrodą w Konkursie jest naszyjnik.
12. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody.
13. Wysłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na udział w Konkursie.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego projektu w celach marketingowych bloga Room Kate.
17. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zgadza się na wykorzystanie własnego projektu przez blog Room Kate

III. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane tylko w celu:
a. realizacji Konkursu,
b. wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c. wysyłania wiadomości do uczestników związanych z Konkursem.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
3. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

IV. ZAKOŃCZENIE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Przypominam również o 15% rabacie na stronie biżuterii na hasło : roomkate , kod ważny do końca października !!!

 

Powodzenia KATE

 

WYNUKI KONKURSU


Gratulacje @paulinapaula090